Bådpladser

     


Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub

N 54 48 39      E 11 37 10

Kalkbrænderivej

Sakskøbing Lystbådehavn F.m.b.A.

er et andelsselskab. Man køber ikke en plads, men en andel eller tegningsret. Prisen for en andel er   afhængig af størrelsen på den plads man ønsker.

Priserne indeksreguleres.

Ifølge vedtægterne må de enkelte pladser ikke sælges med fortjeneste, bortset fra indeksreguleringen.

Du skal betale vedligeholdelsesbidrag på kr. 1900,00 (2020) til havnens drift.

Du forpligtiger dig til 10 timers pligtarbejde, eller til at betale kr. 1.000,00.


Kategori

1990, oprindelig

2012, indekseret

2013, indekseret

A: 2,75 x 10 m.

12.183

24.783

24.804

B: 2,75 x 12 m.

13.272

26.998

27.021

C. 3,00 x 12 m.

14.478

29.451

29.476

D: 3,50 x 13 m.

17.584

35.770

35.800

E: 4,00 x 15 m.

21.680

44.102

44.139

Andele sælges

Plads

Bro nr.

Navn

Tlf. nr.

Evt. pris, kr.

D16

1

Flemming W. Jensen

40535455

Giv et bud

C37

2

Klubben

20630706

Udlejet

B63

2

Claus Egede

28109545

Udlejet

C38

2

Claus Egede

28109545

15.000

C53

2

Søren Schelhase

26124417

Udlejes i 2020 2000 kr.

C34

2

Sv. E. Nyman

20630706

10.000

Der er mulighed for at leje en plads. Henvend Jer til ejeren af pladsen. Kontakt evt.  havnefogeden.


OBS:  Alle handler og lejeaftaler skal godkendes af bestyrelsen


Alle henvendelser vedrørende havneplads til havnefogeden: Svend E. Nyman,

20630706