Bådpladser

     


Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub

N 54 48 39      E 11 37 10

Kalkbrænderivej

Maltrup Vænge 38, DK-4990

Sakskøbing Lystbådehavn F.m.b.A.

er et andelsselskab. Man køber ikke en plads, men en andel eller tegningsret. Prisen for en andel er   afhængig af størrelsen på den plads man ønsker.

Priserne indeksreguleres.

Ifølge vedtægterne må de enkelte pladser ikke sælges med fortjeneste, bortset fra indeksreguleringen.

Du skal betale vedligeholdelsesbidrag på kr. 1.900 (2020) til havnens drift.

Du forpligtiger dig ligeledes til 10 timers pligtarbejde eller at betale kr. 1.000.


Kategori

1990, oprindelig

2012, indekseret

2020, indekseret

A: 2,75 x 10 m.

12.183

24.783

26.053

B: 2,75 x 12 m.

13.272

26.998

28.381

C. 3,00 x 12 m.

14.478

29.451

30.960

D: 3,50 x 13 m.

17.584

35.770

37.603

E: 4,00 x 15 m.

21.680

44.102

46.362

Andele sælges eller udlejes:

Plads

Bro nr.

Navn

Tlf. nr.

Evt. pris, kr.

D16

1

Flemming W. Jensen

40535455

Giv et bud

C37

2

Klubben

20630706

Udlejes

C34

2

Sv. E. Nyman

20630706

10.000

E11

1

Jens Enoch Larsen

20626011

Udlejes

Der er mulighed for at leje en plads. Henvend Jer til ejeren af pladsen. Kontakt evt.  havnefogeden.


OBS:  Alle handler og lejeaftaler skal godkendes af bestyrelsen


Alle henvendelser vedrørende havneplads til havnefogeden: Svend E. Nyman,

20630706