Bådpladser

     


Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub

N 54 48 39  /   E 11 37 10


Kalkbrænderivej

Maltrup Vænge 38,  DK-4990

Sakskøbing Lystbådehavn F.m.b.A. er et andelsselskab.


Man køber ikke en plads, men en andel eller tegningsret.


Prisen for en andel er afhængig af størrelsen på den plads man ønsker.


Priserne indeksreguleres.


Ifølge vedtægterne må de enkelte pladser ikke sælges med fortjeneste,

bortset fra indeksreguleringen.


Du skal betale et vedligeholdelsesbidrag på kr. 1.900 (2020) til havnens drift.


Du forpligtiger dig ligeledes til 10 timers pligtarbejde eller at betale kr. 1.000.


Kategori

1990, oprindelig

2012, indekseret

2020, indekseret

A: 2,75 x 10 m.

12.183

24.783

26.053

B: 2,75 x 12 m.

13.272

26.998

28.381

C. 3,00 x 12 m.

14.478

29.451

30.960

D: 3,50 x 13 m.

17.584

35.770

37.603

E: 4,00 x 15 m.

21.680

44.102

46.362

Andele som sælges eller udlejes:

Plads

Bro nr.

Navn

Tlf. nr.

Evt. pris, kr.

C34

2

      Sven E. Nyman

20630706

10.000

C51

2

Kris Ellesø

61784926

15.000

Der er mulighed for at leje en plads. Henvend dig til ejeren af pladsen,

eventuelt havnefogeden.


OBS:  Alle handler og lejeaftaler skal godkendes af bestyrelsen.Alle henvendelser vedrørende havnen til havnefogeden:

Sven E. Nyman,

20630706