Bådpladser

Sakskøbing Lystbådehavn F.m.b.A. er et andelsselskab.


Man køber ikke en plads, men en andel eller tegningsret.


Prisen for en andel er afhængig af størrelsen på den plads man ønsker.


Priserne indeksreguleres.


Ifølge vedtægterne må de enkelte pladser ikke sælges med fortjeneste,

bortset fra indeksreguleringen.


Du skal betale et vedligeholdelsesbidrag på kr. 1.900 (2020) til havnens drift.


Du forpligtiger dig ligeledes til 10 timers pligtarbejde eller at betale kr. 1.000.


Kategori

1990, oprindelig

2012, indekseret

2020, indekseret

A: 2,75 x 10 m.

12.183

24.783

26.053

B: 2,75 x 12 m.

13.272

26.998

28.381

C. 3,00 x 12 m.

14.478

29.451

30.960

D: 3,50 x 13 m.

17.584

35.770

37.603

E: 4,00 x 15 m.

21.680

44.102

46.362

Andele som sælges eller udlejes:

Plads

Bro nr.

Navn

Tlf. nr.

Evt. pris, kr.

D17

1

H. Sigvard

61361979

25.000 kr.

Giv et bud

C67A

Pieren

Johannes Juliussen

50480814

17.000 kr.

Giv et bud

A4

1

Lars Zeberg

42198225

18.000 kr.

Giv et bud


Der er mulighed for at leje en plads. Henvend dig til ejeren af pladsen,

eventuelt havnefogeden.


OBS:  Alle handler og lejeaftaler skal godkendes af bestyrelsen.Alle henvendelser vedrørende havnen til havnefogeden:

Sven E. Nyman,

20630706

 

  Har du ønske om en bådeplads ?


  Ved henvendelse til havnefogeden kan du blive

skrevet på en venteliste.