Om klubben

Til alle, der vil vide lidt mere om

Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub:


Sakskøbing Bådelaug og Sejlkub har over 130 medlemmer.

Der er 65 bådpladser, som ejes af medlemmerne på andelsbasis.

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion.


Hver onsdag er der kapsejlads i samarbejde med Bandholm Sejlklub.


Klubben arrangerer mange aktiviteter i løbet af året, blandt andet:


1  Bådene sættes i vandet – altid i uge 17.

2  Sankt Hans sejlads – juni.

3  Fællestur til Kragenæs – august.

4  Pålidelighedssejlads – september

5  Bådene sættes på land – altid i uge 44.


Hvad koster det at være medlem af vores klub?


Hvis du har en båd og ønsker en bådplads, skal prisen for pladsen aftales med ejeren, hvorefter handlen formelt skal godkendes af klubbens bestyrelse.

Der betales et årligt vedligeholdelsesbidrag på kr. 1.900 (2020) samt 10 timers frivilligt arbejde. Derudover er der et årligt kontingent som aktivt medlem på kr. 890 (2020).Hvis du ikke har en båd eller har en båd i en anden havn, er du meget velkommen til at melde dig ind i klubben og alene betale det årlige klubkontingent. Som medlem af klubben kan du blandt andet deltage i vores aktiviteter.Hvis ovennævnte har vakt din interesse, kan du blot kontakte klubbens havnefoged Sven E. Nyman,  20630706  eller et af klubbens bestyrelses-medlemmer.Vi håber at se dig i vores klub.


Med venlig sejlerhilsen,

bestyrelsen for Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub