---------------Find vej--------------------------Find your way----------------Finde deinen Weg------


     Kommer man fra Maribovej, Nykøbingvej eller Lindevej køres der

     fra på Maribovej i rundkørslen med den store sten og der fortsættes               1.5 km ad Kalkbrænderivej til man er ved havnen i Maltrup Vænge.


If you come from Maribovej, Nykøbingvej or Lindevej drive off at  Maribovej in the roundabout with the large stone and continue 1.5 km    along Kalkbrænderivej until you are at the harbour in Maltrup Vænge.   

     


   Wen Sie aus Maribovej, Nykøbingvej oder Lindevej kommen fahren Sie         auf  Maribovej am Kreisverkehr mit dem großen Stein los und dann               1.5 km entlang Kalkbrænderivej bis zum Hafen in Maltrup Vænge.