Bestyrelsen

Formand

Næstformand

Kasserer

Flemming Møller 

24658647

Gerner Sigvard

54704457

Tonny Borre Larsen 

  24276066

Sekretær

Medlem

Medlem

Ole Hviid Poulsen 

  23466268

Louis Buchholtz

24274416

Henrik Jørgensen

20375820

Medlem

Suppleant

Suppleant

Dick Liisborg 

27154517

Sven Erik Nyman

20630706

Flemming Jensen

40535455


Havnefoged:    Sven Erik Nyman 20630706


Bestyrelsen