Pressemeddelelse fra Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub den 24 Marts 2022

                                                                                             

       Pressemeddelelse fra Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub.

Torsdag den 24. marts blev der afholdt generalforsamling i klubbens lokaler i Maltrupvænge 38. Formanden Flemming Møller bød velkommen til 40 af klubbens 110 medlemmer og glædede sig over det store fremmøde. Der er kun gået et ½ år siden sidste generalforsamling den 16.9.2021, som var en udskudt generalforsamling pga. Coronaen.

Siden sidste generalforsamling er der solgt 2 bådpladser. Efterspørgslen efter bådpladser er stadig høj. På nuværende tidspunkt er der kun 2 bådpladser til salg, så man skal være hurtigt, hvis man i år skal have en af havnens 73 pladser.

 I 2021 havde vi 110 overnatninger med gæstesejlere. I 2020 havde vi 135 overnatninger med gæstesejlere, til gengæld blev denne nedgang opvejet af en meget stor fremgang i overnattende autocampere. Dette skyldes ikke mindst de udenlandske turisters tilbagevenden efter Coronaen.

Formanden glædede sig over, at havnen bliver vedligeholdt og holdt i god stand af medlemmerne og af professionelle håndværkere, når det kræves. Senest er kajkanten blevet rettet op og stabiliseret, slæbestedet har fået et nyt lag beton og pladsen har fået et nyt dræn. Klubben arbejder også med nye planer, bl.a. en gangbro/grillbro langs stensætningen samt en ny legeplads, hvor en legepladsansøgning ligger på skrivebordet i styregruppen ”Sakskøbing Byrum”, som arbejder med områdefornyelse i Sakskøbing.

Tonny Borre Larsen, klubbens kasserer, gennemgik regnskaberne for Bådelauget og Havnen, begge regnskaber viste et tilfredsstillede resultat.

Både beretning og regnskab blev énstemmigt godkendt af forsamlingen.

Der var 3 forslag fra bestyrelsen til nogle formelle ændringer i vedtægterne. Disse ændringer blev énstemmigt godkendt. Men da der er tale om ændringer i vedtægterne, så skal der være fremmøde af 2/3 dele af medlemmerne. Da dette ikke var tilfældet, vil der senere blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Èt af forslagene giver bestyrelsen bemyndigelse til at afholde en generalforsamling digitalt uden fysisk fremmøde. Vi kan aldrig vide, om der kommer en pandemi igen.

Der var genvalg til Tonny Borre Larsen, Ole Hviid Poulsen, Henrik Jørgensen og suppleant Sven Erik Nyman. Følgende var ikke på valg Flemming Møller, Gerner Sigvard, Louis Buchholtz, Dick Liisborg og suppleant Flemming W. Jensen.

 

Spørgsmål til pressemeddelelsen kan rettes til Flemming Møller, tlf. 24658647 eller mail: flem.moller@gmail.com