December 2020


                                                                                                         Sakskøbing den 12. December 2020

”Kære sejler.


Coronaen er ikke sådan at få bugt med, så derfor kom der i forgårs nye anbefalinger fra Dansk Sejlunion.


De skrev blandt andet:


”For alle delvist nedlukkede kommuner gælder følgende for idrætten:


 Alle indendørs idrætsanlæg – herunder klubhuse og klubbernes andre bygninger - skal holdes lukket. Undervisning, generalforsamlinger etc. kan således ikke gennemføres fysisk i perioden. Forbuddet gælder uanset, om man underviser et hold på over eller under 10 personer. Vi opfordrer til, at I gennemfører planlagte aktiviteter digitalt så vidt muligt.


  • Muligheden for at samle 50 børn og unge til og med 21 år er ikke længere muligt i de berørte kommuner. Her gælder et forsamlingsforbud på 10 for alle uanset alder og formål.
  • Man kan fortsat gennemføre sejlaktiviteter udendørs, hvis forsamlingsforbuddet på 10 overholdes.
  • De skærpede retningslinjer betyder, at klubhuse som hovedregel skal være lukket, men at man kan benytte toiletter forudsat behørig rengøring og hygiejne, og at trænere kan hente udstyr i klubhuset til brug for udendørs træning mv.
  • Drives der spisested fra klubhuset må dette i perioden kun foregå som takeaway.”Som det fremgår af teksten skal klubhuse som hovedregel være lukket. Denne anbefaling følger vi selvfølgelig. Det vil dog være sådan, at vores havnefoged Nyman, som har tilsyn med klubben, vil være at finde i klubbens lokaler. Derudover opfordrer vi til, at så få som muligt af klubbens øvrige medlemmer, møder op i klubhuset.


Klubbens toiletter vil fortsat være åbne.


Mange af årets aktiviteter er blevet aflyst og senest blev julefrokost og nytårskuren aflyst. Alt sammen med det ene formål, at vi skal undgå denne lumske sygdom. Jeg håber derfor, at du og din familie er sunde og raske, det er trods alt det vigtigste.

Vi kan se frem mod lysere tider og mon ikke, at 2021 bliver et år, hvor det sociale liv kommer tilbage igen, dog nok med små skridt i starten.


Vi kan glæde os over, at vi i 2020 har fået mange ny medlemmer. Der er på nuværende tidspunkt kun 2 bådpladser til salg, så vi skal snart have lavet en venteliste ;-). Vi tror på, at 2021 igen bliver et år, hvor flere og flere får øjnene op for det dejlig sejlerliv.


Vi arbejder i bestyrelsen med en opdatering/revidering af vores regulativ. Vi forventer, at det er klar til foråret. Èn af de nye ting i regulativet er forbud mod helårsbeboelse i vores havn. Vi håber at du vil tage godt imod regulativet. Regulativet skal godkendes af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. Når de har godkendt det, så skal det igennem en 4 ugers høring hos Geodatastyrelsen og Søfartsstyrelsen. Så der er en lang proces. Så snart det er godkendt, vil det blive sendt pr. mail til alle. Der vil også blive lavet nye forretningsbetingelser, som understøtter regulativet.


Vi har fået ny webmaster, idet vores mangeårige webmaster Leif Larsen har overladt posten til Ole Czuba. Tak til Leif for mange års fornemme pasning af hjemmesiden og tak til Ole, som har sagt ja til posten. Ole har fortalt, at der allerede nu er kommet nye sider på hjemmesiden. Så gå på opdagelse på vores hjemmeside: www.saxbaad.dk og se de nye ændringer. Hvis du har ønsker eller andre idéer til hjemmesiden så skriv til Ole på mail: spurvevej27@gmail.com.


Tak for et godt sejlerår 2020.


Bestyrelsen vil ønske dig og din familie en god jul og et godt nytår.

 

Med venlig sejlerhilsen


Bestyrelsen for


Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub