Opslagstavle

     


Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub

N 54 48 39      E 11 37 10

Kalkbrænderivej

Generalforsamling i Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub.


Referat herunder


Torsdag den 28. marts 2019 blev der afholdt generalforsamling i klubbens lokaler i Maltrupvænge 38. Formanden Flemming Møller bød velkommen til 30 af klubbens medlemmer og glædede sig over det pæne fremmøde. Formanden var meget tilfreds med medlemstilgangen. ”Vi har haft en tilgang på 5 nye medlemmer” sagde en tilfreds formand.

I 2018 har der været 170 overnatninger med gæstesejlere. Dette er en fordobling i forhold til 2017. ”Det gode vejr, men også klubbens dejlige beliggenhed og faciliteter har helt sikkert været årsag til denne stigning” sagde formanden. Også antallet af besøgende autocampere har været stigende i 2018.

Klubben fortsætter ungdomssamarbejdet med Bandholm Sejlklub. Træningen foregår også i den kommende sæson i Bandholm med første træningsdag i starten af maj måned. Tilmelding skal ske til Morten Svendsen fra Bandholm Sejlklub på telefon 23686989.


Formanden berettede om klubhusets 25 års jubilæum den 17.4.2018. Mange af klubben var forbi og gratulerede klubben.

 

Formanden kunne også fortælle, at klubben var tilmeldt ”Vild med vand – Havnens dag”. Arrangementet var velbesøgt med mange spændende aktiviteter. ”Vi vil gentage succesen i år, hvor arrangementet finder sted lørdag den 25.5.2019. Vi er helt sikrer på, at endnu flere finder vej ud til vores dejlige havn” sagde formanden.


Der var genvalg til Tonny Borre Larsen og Ole Hviid Poulsen. Allan Svendsen ønskede ikke genvalg. Han blev afløst af Henrik Jørgensen. Svend Erik Nyman blev valgt som suppleant til bestyrelsen. Følgende var ikke på valg: Flemming Møller, Gerner Sigvard, Louis Buchholtz og Dick Liisborg og suppleant Flemming Werner Jensen (Flemming SaxTrans).


Sven Erik Nyman fik ”Laugsbægeret” overrakt af formanden for sin arbejdsindsats udover det normale i klubben.

Bestyrelsens beretning


Velkommen til den årlige generalforsamling i Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub. Tak for det store fremmøde, det er rigtig godt at se, at så mange er mødt op til generalforsamlingen.


Nye medlemmer, pladsejere og lejere

Siden sidste generalforsamling har der været en pæn tilgang af nye ejere og lejere af bådpladser.

Der har også været lejere, som nu er blevet ejere og der er også nogle medlemmer, som har byttet pladser indbyrdes.

Hvis der er nogen af de nye medlemmer, som er til stede i aften, så må I meget gerne markere, så vi alle får sat et ansigt på jer.

Nu gennemgår jeg hvad der er sket siden sidste generalforsamling med hensyn til vores bådpladser.

Jeg starter med 3 helt nye medlemmer, som har købt pladser. Det er:

Carsten Larsen har købt plads C55 på bro 2 af Kisse Bødker. Er Carsten til stede?

Uffe Jensen har købt plads nr. A1 på bro 1 af Jutta og Torben Stryhn. Er Uffe tilstede?

Søren Kamper har købt plads A5 på bro 1 af Bent Egelund Sørensen. Er Søren tilstede?

Velkommen til jer alle 3.


Så er der et medlem, som jeg kan byde velkommen tilbage, det er

Claus Hviid Poulsen som har købt plads C 41 på bro 2 af Sisse og Lynge Buchleitner. Sisse og Lynge havde 2 pladser og har nu solgt den ene. Dejligt Claus, at du vender tilbage til klubben efter ca. 4 års fravær.

Så er der sket følgende handler og byttehandler mellem medlemmer:

Egon Nielsen har købt plads C39 på bro 2 af Michael Jørgensen. Egon har nu 2 pladser, men han har jo også 2 skibe (den ene er en fiskekutter).

Tommy Kristiansen har købt plads B 33 på bro 2 af boet efter Snell. Tommy var tidligere lejer af en plads og er nu blevet ejer.

Louis Buchholtz har købt plads A9 på bro 1 af Frank Dannerfjord. Louis har nu 2 pladser og har lejet den ”gamle” plads ud.

Elsa Maria Angen har købt plads C51 på bro 2 af Christa Ellesø. Elsa Maria har nu 2 pladser.

Så har Claus Egede byttet sin ene plads nr. D 66 på bro 2 med Sisse og Lynge Buchleitner`s plads nr. C 38 også på bro 2..

Jette og Kim Mygind har byttet sin plads C 37 på bro 2 med en plads ejet af klubben med nr. E 28 A på bro 1. Jeg kommer tilbage til i min beretning, hvordan denne plads er opstået.

Vi kan også byde velkommen til 2 nye lejere, nemlig Søren Gadgaard Hansen (Charly) (lejer plads C38 af Claus) og til Anders Bang Hansen (lejer plads D 25 af Louis).

Så alt i alt har 12 pladser skiftet ejer og der er kommet 2 nye lejere.

Endnu engang velkommen til de nye til vores klub. Der skal også lyde en tak til de gamle medlemmer, som har solgt deres plads. Det drejer sig om Michael Jørgensen, Frank Dannerfjord, Kisse Bitten Bødker, Christa Ellesø, Jutta og Torben Stryhn og Bent Egelund Sørensen. Jeg håber, at vi stadig kan møde jer i klubben.


Klubben ejer 8 pladser og 4 af klubbens pladser er udlejet.

Vi var indtil sidste uge ejer af 7 pladser. Der er kommet en ekstra til, nemlig plads E 28B på bro 1, som blev til i sidste weekend, da bro- og pæleholdet slog pæle. Det er en stor E plads. Tak til bro- og pæleholdet for den ekstra plads. Vi håber at kunne få den solgt eller udlejet og indtil da vil den være perfekt for gæstesejlere.

Pladsen ved siden af denne er plads E 28A, som Jette og Kim Mygind har overtaget, som jeg tidligere nævnte.

Grunden til, at der er blevet lavet ekstra 2 er pladser er, at der blev sat et ekstra brofag på bro 1, da den blev lavet. Dette gav plads til ekstra pladser, så det var klogt gjort.

Det betyder, at der er 72 pladser i vores klub, hvoraf det 8 af pladserne er ejet af klubben.

Lige nu er der 10 bådpladser til salg 2 ejes af klubben.

Jeg syntes, at det er dejligt at se, at der er omsætning i vores pladser, det tror jeg stadig er en udfordring i mange havne.


Gæstesejlere:

I 2018 har vi haft 170 overnatninger med gæstesejlere, en stigning fra 90 overnatninger i 2017, mon ikke at det gode vejr er skyld i denne stigning og selvfølgelig den gode beliggenhed og service.

I 2018 har der også været en flot stigning med besøgende autocampere.

Broer

Vi har stadig planer om at lave en ny fast bro for enden af bro 1. Den bliver på 35-40 meter og kommer til at ligge på tværs for enden af bro 1. Med denne nye bro kan vi tilbyde endnu bedre faciliteter til gæstesejlerne. Vi skal have lavet nogle tegninger/planer, men vi skal lige have fundet tiden og kræfterne. Men det er ikke glemt.

Det er også planen, at der skal gøres noget ved ustabiliteten på bro 2. Der skal monteres nogle ekstra flydere. Det er med på bro- og pæleholdets arbejdsopgaver.

Pligtarbejde

Vi afholdte et møde med holdformændene tirsdag d. 2. oktober sidste år, hvor vi gjorde status på opgaverne. Udover at gennemgå status, blev der også planlagt nye opgaver, hvor flere af opgaverne allerede er udførte.

Vi igangsatte renovering af vores nye baderum, som er blevet rigtig flot.

Så har vi fået fældet nogle træer i skellet indtil pladsen, som vi tidligere brugte til stativer. Det er tanken, at vi igen vil bruge denne plads til stativer og så bruge hullet som gennemgang. Det vil give lidt mere plads på sommerpladsen.

Der er blevet opsat redningsstiger, 5 på hver bro.

Drænrenden er blevet færdiggjort med hjælp fra entreprenør Erik Frederiksens eftf.. Tak til de folk, som igangsatte projektet. Så nu tror vi på, at vi har fået bugt med den store vandpyt, som altid har været der efter regn m.m..

Den sidste ting, som blev besluttet var at etablere varmt vand i den overdækkede terrasse. Det vil blive gjort i år.

Udover disse ting er der sidste år blevet lavet rigtig mange andre opgaver.

En stor tak til alle for udført arbejde på arbejdsholdene og til holdformændene for at holde styr på opgaverne.


Vi har holdt møde med holdformændene mandag d. 18. februar i år, hvor pligtarbejdet for 2019 blev besluttet. Der er udsendt/uddelt breve til alle, så alle ved hvilket hold, man er på og hvad der skal laves.

Vi har igen valgt, at omdele/sende fysiske breve. Det er måske nok lidt gammeldags, men jeg tror på, at det forpligter mere at modtage et fysisk brev end via mail.

Og husk, at det er vigtigt, at man selv ringer til holdformanden og laver de fornødne aftaler.


Kystbeskyttelse

Vi afventer nu en høring til foråret med et konkret skitseprojekt. Det skrev folketidende sidst i februar måned. Guldborgsund kommune arbejder på højtryk med at finde den bedste måde at finansiere projektet på, så ejendomsejerne, som får glæde af anlægget, får så billig en udgift som mulig.

Vi følger sluseprojektet med spænding, men vi er som tidligere nævnt enig i slusens berettigelse, da der skal gøres noget for at sikre Sakskøbing By mod oversvømmelse. Vi vil selvfølgelig fra klubbens side deltage i høringen. Det forventes, at slusen kan være færdig senest i 2022.


Onsdagssejladserne

Onsdagssejlerne har haft en god sæson.

Det har været den bedste sæson i mange år, med kun 1 aflysning, det var den allersidste onsdag pga. for meget vind.

Der blev sejlet 19-20 sejladser i alt, med fra 6-10 både de fleste gange.

Vores klub kunne stille med 5 både, når alle var ude.

Onsdagssejlerne holdt afslutning lørdag d. 29.9.2018 med 3 sejladser.

Resultat for hele året blev en 1. plads til Ole Matzen med Leif Bilslev på en 2. plads og Bo Mortensen på en 3. plads.


Sociale aktiviteter:

Siden sidste generalforsamling har der været mange klubaktiviteter. Der har været:

•Sankt Hans aften

Igen i år var der mange deltagende båder, der tog turen ind ad fjorden med lys på.

•Fællestur til Kragenæs

Gik igen til Kragenæs i weekenden d. 25. og 26. august. Der var mange både fra klubben, så det var en virkelig flot opbakning. Rundboldturneringen blev aflyst, til gengæld var alle friske til festen lørdag aften, hvor der var der fest med god mad og musik fra guitaren fra Villi. Dejligt arrangement. I alt 20 både deltog.


•Pålidelighedssejllads blev sidste år aflyst p.g.a. for få tilmeldte. Jeg håber, at sejladsen i år passer bedre ind i jeres kalender.

•Julefrokost – med dejlig mad og rafling.

•Nytårskur

Igen med rekorddeltagelse. Vi måtte hente fleres stole til. Vi var ca. 55-60 medlemmer. Rigtig flot. Det er efterhånden blevet en rigtig god tradition, som bare hører med til en nytårsdag.

•Gule ærter – Mange var mødt op til de gule ærter fra Super Brugsen. Også i år krydret med banko, hvor næsten alle gik hjem med en pakke.

•Besøg af Søsportens Sikkerhedsråd. Den 5. marts i år havde vi besøg af èn fra Søsportens Sikkerhedsråd, som fortalte om muligheden for hjælp i en nødsituation. Et rigtigt godt arrangement med en meget kompetent og erfaren foredragsholder.

•Julefrokost for Seniorer og efterlønnere. Fredag den 1. marts blev der indbudt til frokost med alt hvad dertil hører for Seniorer og efterlønnere. En rigtig hyggelig frokost, hvor snakken gik lystigt. Stor tak til hr. og fru Nyman, som havde lavet maden.


Tak til festudvalget og ikke mindst Nyman for de mange gode arrangementer og gode initiativer.


Andre aktiviteter.


25 års jubilæum for vores klubhus


Tirsdag den 17.4.2018 fejrede vi 25 års fødselsdag for klubhuset. En dejlig dag, hvor mange af medlemmerne kiggede forbi. Der var fadøl og pølser. Det var godt, at man ikke dengang for 25 år siden accepterede fritidssammenslutningens projekt, som mente at klubhuset, med baggrund i økonomien, skulle være mindre. Men det blev der heldigvis lavet om på, da der var nogen stædige medlemmer dengang, som nok mente, at der var økonomi til et større hus. Det kan vi glæde os over i dag.

Vild med Vand – Havnens dag


Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub lagde igen havn til Vild med Vand - Havnens Dag 2018, som er en årlig begivenhed i Vild med Vand-havne rundt i Danmark.

Blandt de mange aktiviteter der var den dag kan nævnes: Sejl en tur med middelalderskibet Agnete. Sejl en tur med en sejl- og/eller en motorbåd. Sejl en tur i en havkajak og/eller en robåd. Sejl i en optimistjolle med Bandholmsejlerne. Gå på vandet. Hoppeborg, ponyridning og fiskedam for børnene. Udstilling af veteranbiler. Musik på terrassen. Gratis kaffe, is og drikkelse.

Aktiviteterne er støttet af Guldborgsund kommune og Nordea Fonden.

Alt i alt en super dag. Dejlig at se folk i alle aldersgrupper i vores havn.


Også i år vil der være Vild med vand. I år er datoen sat til lørdag den 25.5.2019. Der har allerede været afholdt forberedende møde, så det skal nok blive godt.Ungdomsafdelingen


Også i 2018 har vi haft et samarbejde med Bandholm Sejlklub.

Vinteren igennem har der været træning hver lørdag, hvis ellers ikke isen har drillet.

Den 1. mandag i måneden har der sejlerteori i klubhuset i Bandholm.

Vi er glade for samarbejdet, som også fortsætter i 2019. Den nye sæson starter i begyndelsen af maj måned.


Privatlivspolitik

Som I sikkert har bemærket, så har vi sendt klubbens privatpolitik rundt. Det er vigtigt, at vi følger lovgivningen også på dette område. Vi har pligt til at oplyse hvilke oplysninger vi bruger, hvor lang tid de er opbevaret, hvad de bruges til og hvilke rettigheder I som medlemmer har på dette område.

Som I måske også har bemærket, så vil mailadresserne på alle medlemmer, på de mails, som I modtager fra klubben, fremover ikke være synlige for jer. Vi har vurderet, at dette harmonerer med den beskyttelse af privatlivsoplysninger, som der er meget fokus på. Det betyder, at hvis I vil have noget rundsendt til medlemmerne, så skal det sendes til Nyman, som vil sørge for at sende det rundt.


Afslutning

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne sige jer tak for et godt år i 2018. Tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde. En stor tak til Nyman for dit job som havnefoged. Også en tak til Leif med arbejdet med at passe hjemmesiden.